Trækapning bruges som oftest i skov og parkdistrikter, hvor man ønsker et naturligt udseende.

Trækapning bruges både til 'tilskæring' og til fældning af hele stammer.

Metoden er særdeles praktisk i områder hvor træets grene eller kroner er filtret ind i hinanden.

Fordelen er at man kan foretage kapningen på afstand, hvilket gør arbejdet mindre ricikabelt.

Se også videoeksempler