Sprængstof er efterhånden blevet et udbredt haveredskab i forbindelse med fjernelse af rødder og rodnet.

Bambus mod bindingsværkhus

Efter opfindelsen af bambussprængningen, har tusindvis af genstridige bambusrødder og hundredvis af træstubbe måttet givet efter. Metoden er nu så udviklet og prisen er så lav, at mange gartnerfirmaer ønsker vort samarbejde. Sprængningerne kan kontrolleres så det er muligt at udføre dem næsten hvor som helst. Ladningerne vil være af en sådan størrelse at eventuelle vibrationer fra sprængningen ikke kan udvirke skader på omgivelserne, såsom hussokler, murværk, glaspartier, kloak, el, etc. Ligeledes dækkes der af på en sådan måde at udkast ikke finder sted. Vi indhenter naturligvis de nødvendige tilladelser hos myndighederne og varsler eventuelle naboer.

Se også videoeksempler